Gå til hovedindhold

Let's Visualize - Min ADHD

ADHD selvforståelse

 • Læs op

Indhold

  Dette kursusforløb tager udgangspunkt i et materiale der hedder Let’s Visualize—Min ADHD. Det er udviklet af Autismecenter Nord-Bo.
  Formålet med forløbet er, at du får viden om ADHD og får italesat din personlige Adhdprofil.
  Vi kommer til at tale om:
  · Hvad er ADHD generelt
  · Hvordan og hvorfor, du bliver påvirket af din ADHD i hverdagen
  · Mulige ideer og brugbare redskaber der kan benyttes for at minimere eller undgå belastning.
  Undervejs noterer vi vigtige pointer i forskellige arbejdsark, så du vil gå fra gruppeforløbet med noget konkret du kan arbejde videre med og måske dele med dine pårørende eller netværk.

  Let's Visualize - ADHD

  Inden opstart på forløbet vil du blive tilbudt en forsamtale.
  Her vil vi:
  · Introducere dig til forløbet
  · Tale om hvad du håber at få ud af forløbet
  · Lave aftaler hvis du har særlige udfordringer som vi skal imødekomme.

   

  Hver gang arbejder vi med to emner:
  • ADHD generelt & Komorbiditet/stress og belastning
  • Sanser & begavelse
  • Opmærksomhed & Eksekutive funktioner
  • Sammenhængsforståelse & Forestillingsevne
  •  Social kognition & Kommunikation
  • Bearbejdsningshastighed & Hukommelse
  • Interesser & Styrker

   

   

  · Kl. 12.45-13:    Ankomst og velkomst
  · Kl. 13-13.50:  Oplæg 1
                            Hvad genkender du fra dig selv?
                            Hjælpsomme ideer
  · Kl. 13.50-14:  Pause
  · Kl. 14-14.50:  Oplæg 2
                            Hvad genkender du fra dig selv?
                            Hjælpsomme ideer
  · Kl. 14.50-15: afrunding af dagen.

   

  Selve forløbet kommer til at vare 7 uger og bliver afholdt tirsdage kl. 13-15.00
  For at du får mest ud af forløbet, ser vi gerne, at du deltager hver gang.
  Du vil deltage i en ”lukket” gruppe, hvilket vil sige, at du ikke kommer til at møde andre end dem der er i din gruppe.
  Efter endt forløb vil du blive tilbudt en individuel samtale, hvor der vil være fokus på præcis ADHD autismeprofil.

   

  Vi mødes på Nørre skole
  Thorsensvej 11 blok A
  4800 Nykøbing Falster
  Tirsdage kl. 13-15.00
  Du skal gå ind ad denne dør, som ligger tæt vedsiden af indgangen til blok A.                   
  Døren vil være åben mellem kl. 12.45-13.00

   

  Du vil komme til at møde:
                              
  Pernille. Tlf. nr: 25180542 & Tina. Tlf. 25180410  der er faciliterer kursusforløbet.
  Derudover kommer du til at møde andre mennesker med ADHD/ADD og I vil max være 8 i gruppen.

   

  Vi skal være i dette lokale: